Felnőtt konfirmáció 2012

Felnőtt konfirmáció – a megerősítés ünnepe

2012-ben volt már konfirmáció a bogárdi gyülekezetben. Áprilisban 10 fiatal erősítette meg, hogy ebben a gyülekezetben szeretne élni és növekedni. Ez mindig örömteli és szép esemény.

         Idén azonban Isten kegyelméből újra lehetett konfirmációi ünnep a gyülekezetünkben, amikor nem hetedikes gyermekek, hanem felnőttek tettek bizonyságot a Szentháromság Istenbe vetett hitükről és tettek fogadalmat arra, hogy református egyházunk élő és szolgáló tagjaiként szeretnének élni.

          Három testvérünk egy éves felkészülés után, az egész gyülekezet előtt tettek bizonyságot arról, hogyan ismerték meg Istent, hogyan fogadták el személyes megváltójuknak az ÚR Jézust és, hogyan szabadította meg, vezette és formálta őket Isten Lelke.

          A konfirmáció megerősítést jelent. Amikor Isten megerősít bennünket abban, hogy személy szerint értünk is odaadta az Ő Egyszülött Fiát, személy szerint nekünk is bűnbocsánatot és örök Életet szerzett és befogad az Ő mennyei országába, ha mi is befogadjuk Őt a szívünkbe és elfogadjuk Életünk Urának.

        A konfirmáció megerősítés, amikor Isten erőt ad a benne bízóknak, hogy bizonyságot tudjanak tenni az átélt szabadulásról, Isten vezető és gondoskodó szeretetéről.

         A megerősítés olyan értelemben is igaz, hogy a Krisztusban bízó ember megerősíti Isten és az egész gyülekezet közössége előtt, hogy Jézus Krisztushoz és az Ő megreformált anyaszentegyházához akar tartozni.

         A gyülekezet közössége is megerősíti a konfirmálókat, hogy jó döntést hoztak és szeretettel fogadja be a beépülő lelki építőköveket, akik által Isten országa épül és erősödik.

       A konfirmálók bizonyságtétele megerősíti a gyülekezet közösségét és tagjait, hogy Isten országa és református egyházunk épül és nem leépül. Ugyanakkor bátorítást ad a gyülekezet minden tagjának, hogy ne féljen a bizonyságtételről, hanem bátran vallja meg, hogy kihez tartozik, hogy milyen hatalmas Urunk és Megváltónk van.

       Ilyen Istentől jövő örömteli megerősítésben volt részünk október első vasárnapján, amikor három felnőtt testvérünk gyülekezetünk teljes jogú tagjává vált. 

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery