Sárbogárdi Református Énekkar

Gyülekezeti éneklésünk sokat köszönhet a sárospataki kollégium diákjainak, akik az 1790-es évektől 1839-ig tanítottak az iskolában és vezették az istentiszteleteken az éneklést. A későbbi tanítók közül Haraszthy Károly nevét említhetjük meg, akik az 1870-es évek végétől dalárdát szervezett. 1917-től Donáth Sándor vette át tisztét. Egy rövid ideig leánykart, 1922-től férfikart szervezett, mely alkalmanként vegyeskarrá is átalakult. Munkáját a tehetséges Csizmadia Imre folytatta. Ő 1929-től 1941-ig vezette a dalárdát. Irányítása alatt a siófoki Balatoni Vándordíjas Dalosverseny 2. díját nyerték el 1939-ben. Tóth Gyula a KIE vegyeskart hozta létre, melynek a háború vetett véget. Az újjáalakulás az ún. nagy ébredési időszakban ment végbe Szabó Imréné Szabó Éva munkálkodása által. Az evangélzációs énekkar fénykorát az 50-60-as években élte, s főként a „Hallelujah” gyűjtemény négyszólamú letétjeit és az 1948-as énekeskönyv új feldolgozásait énekelték. Utána már csak egy-egy jeles alkalomkor szólalt meg a kórus.

Jelenlegi formáját 1992-ben nyerte és a fiatalok imaköréből nőtte ki magát. Az addigi egyszólamú, de több hangszerrel énekelt ifjúsági éneklés, akkoriban alakult át többszólamúvá Jákob Zoltán vezetésével. Napjainkban közel 20 fővel végezzük a szolgálatot. Örömünkre vannak gyermekek is köztünk. Hiszen a kórus fele családokból áll és ez meghatározza a légkörét is. Próbáink általában a vasárnapi istentiszteletek előtt, 9 órától vannak. Megszólalunk a nagyobb sátoros ünnepeken kívül, Virágvasárnap, az egyházi ének vasárnapján, reformációkor, s egyéb ünnepi alkalmakon. Formailag az istentiszteletünk bevezetőjében éneklünk mintegy „introitusként”, és a közének előtt. A kiemelt ünnepeken segíteni igyekszünk a gyülekezet éneklését a főének alternatív megszólaltatásával is. Egyszólamú dalok, kánonok éppúgy repertoárunkon vannak, mint a többszólamú zsoltár- és dicséret feldolgozások. Ha tehetjük, szívesen megyünk zenés áhítatra a szomszédos gyülekezetekbe, vagy távolabbi helyekre bizonyságot tenni szóban és zenében. Évente kb. 3-4 alkalommal van rá módunk. Az Úré legyen mindenért a hála és dicséret.

Jákob Zoltán

enekkar