Lelkipásztori köszöntő

Szeretettel köszöntünk kedves látogató!

Aki bekukkantál ide, általában egyedül ülsz egy számítógép előtt. Böngészel, keresgélsz, „szörfözöl”, vagy éppen találomra jutottál eddig. Bárhogy történjék is, nagy szeretettel „ülünk le veled szemben”. E különös találkozásban szeretnénk kommunikálni. Igaz, ez egyelőre eléggé egyoldalú. Mégis próbálkozunk, mégpedig oly módon, hogy esetleg mindez egy személyes találkozásig, beszélgetésig is eljuthasson.

Mit keresünk „itt”, vagyis az interneten? Joggal kérdezhetnék ezt egyesek. Hiszen az egyházakat – köztük a mi református egyházunkat is – nem kevesen valamiféle „őskövületnek” tartják, amelynek élete, tevékenysége holmi ódon, dohos falak sötét mélyén zajlik. Ha ez így lenne, akkor nem lennének olvashatóak most, itt ezek a sorok sem. Akkor nem jelentünk volna meg e modernkori digitális felületen. De hát már 2000 esztendővel ezelőtt elhangzott a mi keresztyén szolgálatunkkal, küldetésünkkel kapcsolatos módszertani stratégia:

„… mindeneknek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem.” (I.Korinthus 9:22/,23/a.)

Amit most bemutatunk életünkről, szolgálatunkról, ünnepeinkről és hétköznapjainkról, Arra az élő és feltámadott Jézus Krisztusra építve és épülve tesszük, Aki úgy szeretett bennünket, hogy életét adta értünk a golgotai kereszten. Aki feltámadott és ma is itt él közöttünk. Benne van örök életünk. Ezt az Istentől elkészített ajándékot hitben felfedezve, elfogadva és követve tartozunk össze, mint egy nagy lelki család református gyülekezetünkben. Urunk is így hívogat és bátorít bennünket: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (János ev.8:12.)

Ajtónk és szívünk nyitva mindazok felé, akik ebben a hitben szeretnének együvé tartozni velünk. Végül egy igei idézettel kívánjuk az ide látogatókat köszönteni. Azokat is, akik már együtt róják velünk a krisztuskövetés nehéz, de áldott útját, de azokat is, akik talán ezután bátorodnak Isten őket is mentő szeretetében mellénk csatlakozni.

„JÓL TETTED, HOGY ELJÖTTÉL.” (Ap.csel.10:33.) Kerülj beljebb. Várunk szeretettel!

agyagasi istvan

Agyagási István

sárbogárdi református lelkipásztor

                           Gyülekezetünk pontos címe:

7000, Sárbogárd, Tompa Mihály utca 41.   

                                               


Nagyobb térképre váltás